Corona | 06. maj 2020

Regeringen freder elever og lærlinges og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation

Et tillæg til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation betyder, at elever, lærlinge og praktikanter fritages fra kravet om at afholde fem ferie- og fridage. Fritagelsen skal være med til at sikre, at kvaliteten af uddannelsen bliver opretholdt i lønkompensationsperioden. Det aftales også, at virksomheder med base i skattely ikke kan søge om forlængelse af lønkompensationsperioden.
Pressemeddelse fra beskæftigelsesministeriet 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde fem ferie/fridage, så kvaliteten i uddannelsen ikke bliver forringet i lønkompensationsperioden
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at virksomheder, der søger om forlængelse af lønkompensation, skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: 
– Jeg er meget glad for, at vi er blevet enige med arbejdsmarkedets parter om gunstigere vilkår for elever, lærlinge og praktikanter, så vi kan holde høj kvalitet i uddannelserne for elever, lærlinge og praktikanter – også i den periode, hvor virksomheder er på lønkompensationsordningen. Lige så vigtig et tillæg er det, at der er enighed om, at statsstøtten ikke går til virksomheder, der gemmer sig i skattely og ikke er med til at løfte deres ansvar. 
Erhvervsminister Simon Kollerup: 
– Med tillægget til trepartsaftalen sørger vi for, at elever, lærlinge og praktikanters uddannelsesforløb ikke rammes unødigt hårdt af coronakrisen. Det er godt for den enkeltes uddannelse, og for de virksomheder, der får glæde af deres evner. Jeg synes, det er enormt flot, at arbejdsmarkedets parter igen er med til at tage et stort ansvar for, at dansk erhvervsliv og det danske samfund kommer så godt igennem coronakrisen som muligt. 
Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard: 
– Jeg er meget tilfreds med, at lærlinge, elever og praktikanter med aftalen er undtaget fra kravet om at skulle afholde fem ferie/fridage. Det er helt afgørende, at de får så meget praktisk erfaring som overhovedet muligt i løbet af deres læretid/praktikperiode. Og så er jeg glad for, at det lykkedes at få med i aftalen, at virksomheder, der modtager lønkompensation, forpligter sig til at betale skat til fællesskabet, når de begynder at tjene penge igen. Alt andet ville være hul i hovedet. 
 
LÆS OM LØNKOMPENSATION HER

Del: