Politik | 29. juni 2022

Sådan skaber vi flere lærepladser

Infrastrukturaftalen er en god mulighed for at få uddannet flere faglærte. Men det kræver, at der bliver stillet krav til virksomhederne, fastslår BAT-Kartellet.

En ny rapport af AE-Rådet fastslår, at behovet for arbejdskraft, når der de kommende år bla. skal bygges broer, veje og jernbaner, åbner op for flere lærepladser.

Mere konkret vurderer AE-Rådet, at den nye infrastrukturaftale kan give 60.000 ekstra årsværk i beskæftigelse (et årsværk er defineret som én beskæftiget i ét år). Af den ekstra beskæftigelse vil der være et potentiale til 4.650 lærlingeårsværk i bygge- og anlægsbranchen.

Det svarer til ca. 2.000 flere lærlinge.

Men hvis potentialet skal blive til virkelighed, kræver den én ting: At virksomhederne tager flere lærlinge ind.

BAT: Stil krav til virksomhederne

BAT-kartellet, som Malerforbundet er en del af, foreslår derfor, at der indføres krav til virksomhederne i forhold til lærlinge på de store offentlige anlægsbyggerier.

Da det er Staten, der via Vejdirektoratet og BaneDanmark, er bygherre på de store infrastrukturprojekter, valgte BAT-Kartellet tirsdag at sætte transportminister Trine Bramsen i stævne. Det skete på en byggeplads ved Statens Naturhistoriske Museum i København.

Her fastslog formand for BAT-Kartellet Claus von Elling over for transportministeren, at det er nødvendigt at virksomhederne, inden de får opgaven, skal dokumentere, hvilket antal lærlinge, der anvendes inden for hvilke fag, og hvordan oplæringen af lærlingene struktureres.

Ministeren var ikke afvisende over for BAT-Kartellets forslag.

I den politiske aftale om infrastruktur er der indført lærlingeklausuler, der forpligter virksomhederne til at ansætte og uddanne lærlinge i byggeriet. BAT-Kartellet foreslår, at der forud for kontaktindgåelse tydeliggøres over for de bydende virksomheder, at lærlingeklausulerne er vigtige og at der vil blive lagt vægt på dem i forhold til tildeling af opgaven. Lærlingeplanen skal som minimum beskrive:

Hvilke uddannelser der indgår og anvendes i opgaveløsningen

Hvornår og hvilket antal lærlinge der anvendes

Hvordan oplæringen af lærlingene struktureres

Hvordan eventuelle rekrutteringsudfordringer håndteres

Aftaler med uddannelsesinstitutioner

Læs mere om BAT-Kartellet her

Læs mere om infrastrukturaftalen her


Relaterede artikler


pressemeddelelse

Underbetalt arbejdskraft i sigte

En stigende ulighed, løntrykkeri og social dumping. Det er konsekvenserne af den politiske beslutning om at nedsætte beløbsgrænsen. Af BAT-Kartellet Regeringen og forligspartierne har med deres beslutning om at nedsætte beløbsgrænsen fra 448.000 kr. til 375.000 kr. vist vejen for, hvordan danske virksomheder kan sikre sig underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Det oven i købet på et …