OK-aftale Danske MAlermestre

OVERBLIK

En ny overenskomstaftale er forhandlet på plads med Danske Malermestre. Den indeholder en række stigninger og forbedringer på blandt andet prisliste, mindstesatser og lærlingelønnen.

Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler et JA til den nye overenskomst.

HOVEDELEMENTER

Prislisten stiger

 • Der er aftalt en stigning på prislisten på 4 % pr. 1. maj 2023 og en yderligere stigning på 3,9 procent oveni pr. 1. januar 2024.

Satser på barsel- og andre typer for orlov ensrettes og stiger

 • januar 2024 fastlægges satsen på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov på kr. 182,50. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.

Barselsorloven udvides

 • Barselsorlov med løn forlænges med 4 uger.
 • De 4 uger kan deles mellem forældrene.

Mindstelønnen stiger 

 • Der er aftalt en stigning på 9 kr. på mindstesatserne i overenskomstperioden. Her undtages satserne på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov jf. ovenstående.

SH-indbetaling stiger

 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiver indbetaler mere til pensionen

 • Pensionsbidraget ændres, så arbejdsgiver indbetaler 10% til pensionsopsparingen og medarbejderen 2%. Førhen var fordelingen 8% fra arbejdsgiver og 4 % fra medarbejder.

Værn mod social dumping

 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.

Lønstigninger til lærlinge

 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

OBS: Reguleringer for kørselsgodtgørelse:

 • For lærlinge reduceres satsen for siddepenge fra 100 til 70 %
 • For svende og lærlinge udvides zonegrænsen for siddepenge fra 12 til 20 km (forbrugt tid i firmabil uden for arbejdstiden).

Hvis aftalen stemmes igennem af medlemmerne, er overenskomsten gældende med tilbagevendende kraft fra 1. marts 2023, hvor ikke andet er aftalt.