OK-AFTALE Autolakerere


OVERBLIK

Overenskomstaftale med ABAF/Dansk Erhverv

Malerforbundets Hovedbestyrelse anbefaler at stemme JA til denne overenskomst


HOVEDELEMENTERNE I DEN NYE AFTALE 2-ÅRIGE AFTALE

Mindstelønnen stiger med 9 kroner

  • Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med 4,50 kroner den 1. marts 2024.

Timesatsen på akkordlønnen stiger

  • Timesatsen for akkordarbejde stiger pr. 1. marts 2023 med 4,5 % og pr. 1. marts 2024 med 3,5 %.

Fritvalgskonto stiger med 2 %Mere i løn til elever

  • Elevlønningerne stiger i gennemsnit med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og igen med 3,5 % pr. 1. marts 2024.
  • Voksenelevlønningerne stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og igen med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2024.
  • Frivalgsbidraget til elever stiger med 2 % pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiveren skal indbetale 2 % mere i pensionsbidrag

  • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivers pensionsbidrag til medarbejderen fra 8 til 10 %
  • Medarbejderens pensionsbidrag sænkes fra 4 til 2 %

 LÆS PROTOKOLLATERNE HER