Hvad skal du have i løn?

Du er via din overenskomst sikret nogle minimumssatser. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek.

Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med Danske Malermestre eller DI Byggeri
SKÆRINGSDATO 1/5-20231/1-2024
Mindste akkordudbetaling139,85 144,35
Overarbejde – de første fire timer69,9272,17
Overarbejde – efter de første fire timer og lør-, søn- og helligdage139,85144,35
Sygdom (max. 9 uger) barns 1. sygedag,
hospitalsindlæggelse med barn, mv. max pr time.
148,25152,75
Graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov mv. Børn født før 1/7/23
Graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov mv. Børn født efter 1/7/23
Forældreorlov
143,75
182,50
182,50
182,50
182,50
182,50
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
139,00
97,30
69,50
143,00
100,45
71,50
Skilteteknikere157,75162,25
SKÆRINGSDATO1/3-20221/3-2024
Særlig lønopsparing (SH)12,75%14,55%
Forhøjet pension under barsel – De første 10 uger. (kroner pr. time)18,45
SKÆRINGSDATO1/6 – 2023
Pension – Egenbetaling
Pension – Arbejdsgiverbetalt
2 %
10 %
Kørselsgodtgørelse:
Minimumsbetaling uden for zonerne pr dag
Pr. kilometer uden for zonerne
Kørsel i mesters bil (forbrugt tid)
Bemærk: Zonegrænsen ved forbrugt tid ændres fra 12-20 km (KBH undtaget)
15,00
3,73
2,69

SKÆRINGSDATO1/1 – 2023
Sygedagpenge max pr. time122,97 
Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med AutoBranchens ArbejdsgiverForening
SKÆRINGSDATO1/3-20231/3-2024
Akkordtimesats, ventetid m.m.152,11157,43
Garantiløn – timelønsarbejde160,50165,00
Søgnehelligdagsbetaling (SH)12,5%14,5%
Overarbejde – De første 3 timer
Efterfølgende timer samt SH- og helligdage
50%
100%
50%
100%
Sygdom (max 10 uger), barns 1. sygedag og barns hospitalsindlæggelse (max 1 uge).156,95161,45
Pension – Egenbetaling
Pension – Arbejdsgiverbetalt
2%
10%
2%
10%
Barselsorlov (10 uger), graviditetsorlov (4 uger), fædreorlov (2 uger)
Forældreorlov
156,95
Fuld løn
161,45
Fuld løn
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse
Efter 6 års ansættelse
Efter 8 års ansættelse
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000kr.
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000kr.
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
138,50
102,41
79,00
143,00
105,01
81,60
SKÆRINGSDATO1/1-2023
Sygedagpenge max. pr. time122,97

Minimallønsfag – Du forhandler selv med mester

Malerfaget er et såkaldt ‘minimallønsfag’. Det betyder, at overenskomsten fastlægger en minimumløn. Derfra skal du selv forhandle din reelle løn med din mester. Det foregår ved lokale lønforhandlinger.

Malerfaget er det, man kalder et minimallønsområde. Det betyder, at man har defineret en minimumsløn i vores overenskomst. De fleste tjener mere end mindstelønnen og får desuden tillæg – for eksempel for anciennitet eller kompetencer. Med udgangspunkt i mindstelønnen aftales resten lokalt sammen med mester. Det er typisk tillidsrepræsentanten og klubben, der står for det.