Hvad skal du have i løn?

Din løn er bestemt af din overenskomst, som Malerforbundet har forhandlet med din arbejdsgiver.

Din løn er bestemt af din overenskomst og stiger fra år til år. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek.

Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

SKÆRINGSDATO24/2-20201/3-20211/3-2022
Akkordudbetaling130,35132,85135,35 
Overarbejde – de første fire timer65,1866,4367,68
Natarbejde, lør-, søn- og helligdage130,35132,85135,35
EfteruddannelseFuld lønFuld lønFuld løn
Sygdom, barns 1. sygedag,
hospitalsindlæggelse med barn,
tilskadekomst, barselsorlov, fædreorlov, og graviditetsorlov. Max pr. time:
138,75141,25143,75
Skilteteknikere148,25150,75153,25
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
129,50
90,65
64,75
132,00
92,40
66,00
134,50
94,15
67,25
SKÆRINGSDATO1/3-20201/3-20211/3-2022
Søgnehelligdagsbetaling (SH)10,75%11,75%12,75%
SKÆRINGSDATO24/2-20201/7-202128/2-2022
Forældreorlov (max 8/11uger)Max 177,50Max 180,00Max 182,50
SKÆRINGSDATO24/2-20201/3-20211/5/22
Forhøjet pension under barsel – De første 14 uger. (kroner pr. time)12,7512,7512,75
SKÆRINGSDATO1/1-20201/1-20211/1-2022
Kørselsgodtgørelse:
– Minimumsbetaling uden for zonerne
– Ved max 176 km pr. dag, tur/retur
– Pr. kilometer uden for zonerne
– Kørsel i mesters bil (forbrugt tid)
15,00
619,52
3,52
2,53


15,00
605,44
3,44
2,47

 

15,00
651,20
3,70
2,66

Sygedagpenge119,05120,54 

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med Danske Malermestre eller Dansk Byggeri:

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

SKÆRINGSDATO1/3-20201/3-20211/3-2022
Akkordtimesats, ventetid m.m.141,01143,27145,56
Garantiløn151,00153,50156,00
Søgnehelligdagsbetaling (SH)10,5%11,5%12,5%
Overarbejde – De første 3 timer
Efterfølgende timer samt SH- og helligdage
50%
100%
EfteruddannelseFuld lønFuld lønFuld løn
Sygdom (max 10 uger), barns 1. sygedag og barns hospitalsindlæggelse (max 1 uge).147,45149,95152,45
Pension – Egenbetaling
Pension – Arbejdsgiverbetalt
4,00%
8,00%
Barselsorlov:
Mødre – Max 14 uger + 4 ugers graviditetsorlov
Fædre – Max 2 uger
147,45149,95144,95
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse
Efter 6 års ansættelse
Efter 8 års ansættelse
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000 kr.
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Dervicearbejder over 16 år
129,00
96,96
73,85
131,50
98,41
75,30
134,00
99,80
76,40
Forældreorlov (max 8 uger)Fuld lønFuld lønFuld løn
SKÆRINGSDATO1/1-20201/1-20211/1-2022
Sygedagpenge119,05120,54Ukendt