Hvad skal du have i løn?

Malerfaget er et såkaldt ‘minimallønsfag’. Det betyder, at overenskomsten fastlægger en minimumløn. Derfra skal du selv forhandle din reelle løn med din mester. Det foregår ved lokale lønforhandlinger.

Du er via din overenskomst sikret nogle minimumssatser. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek.

Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med Danske Malermestre eller DI Byggeri:

SKÆRINGSDATO1/3-2023
Akkordudbetaling135,35 
Overarbejde – de første fire timer67,68
Natarbejde, lør-, søn- og helligdage135,35
EfteruddannelseFuld løn
Sygdom, barns 1. sygedag,
hospitalsindlæggelse med barn,
tilskadekomst, barselsorlov, fædreorlov, og graviditetsorlov. Max pr. time:
143,75
Skilteteknikere153,25
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
134,50
94,15
67,25
SKÆRINGSDATO1/3-2022
Søgnehelligdagsbetaling (SH)12,75%
SKÆRINGSDATO28/2-2022
Forældreorlov (max 8/11uger)Max 182,50
SKÆRINGSDATO1/5/22
Forhøjet pension under barsel – De første 14 uger. (kroner pr. time)12,75
SKÆRINGSDATO1/1 – 2023
Kørselsgodtgørelse:
– Minimumsbetaling uden for zonerne
– Ved max 176 km pr. dag, tur/retur
– Pr. kilometer uden for zonerne
– Kørsel i mesters bil (forbrugt tid)15,00
656,48
3,73
2,68


 

Sygedagpenge max pr. time122,97 

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

SKÆRINGSDATO1/3-2022
Akkordtimesats, ventetid m.m.145,56
Garantiløn156,00
Søgnehelligdagsbetaling (SH)12,5%
Overarbejde – De første 3 timer
Efterfølgende timer samt SH- og helligdage
50%
100%
EfteruddannelseFuld løn
Sygdom (max 10 uger), barns 1. sygedag og barns hospitalsindlæggelse (max 1 uge).152,45
Pension – Egenbetaling
Pension – Arbejdsgiverbetalt
4,00%
8,00%
Barselsorlov:
Mødre – Max 14 uger + 4 ugers graviditetsorlov
Fædre – Max 2 uger
144,95
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse
Efter 6 års ansættelse
Efter 8 års ansættelse
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000kr.
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Dervicearbejder over 16 år
134,00
99,80
76,40
Forældreorlov (max 8 uger)Fuld løn
SKÆRINGSDATO1/1-2023
Sygedagpenge max. pr. time122,97