Tidlig Pension | 01. marts 2022

Guide: Sådan søger du tidlig pension

Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 1, 2 eller 3 år før, du når folkepensionsalderen.

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til tre år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til to år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til et år med tidlig pension

Hvem kan søge og hvornår?

Alderen for opgørelsen og antallet af år på arbejdsmarkedet vil følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension. (Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan du søge om ret til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen.) 

Du skal have været 42 år eller mere på arbejdsmarkedet for at få ret til tidlig pension. Ud over beskæftigelse tæller perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatoriske praktikperioder med enten elevløn eller SU også med i ancienniteten.

Du kan få op til 13.740 kr. (2022) før skat om måneden.

Hvis du vil søge om tidlig pension men er i tvivl om, om du opfylder betingelserne, så kontakt din a-kasse, som kan give dig svar og hjælp. 

Sådan søger du

  • Du søger om retten til Tidlig Pension ved at gå ind på borger.dk/tidlig-pension. Du skal benytte dit NemID, når du ansøger.
  • HUSK: Du kan tidligst søge om ret til tidlig pension via selvbetjeningsløsningen 6 år før, du når din folkepensionsalder.
  • I den elektroniske ansøgning, skal du besvare nogle spørgsmål og give tilladelse til, at Udbetaling Danmark må indhente oplysninger om dig. Det er blandt andet oplysninger om beskæftigelse og offentlige ydelser, der bliver indhentet.
  • Herefter vil Udbetaling Danmark beregne din tilknytning til arbejdsmarkedet (din anciennitet).
  • Som udgangspunkt vil du få svar på din ansøgning efter 4 uger. Hvis der er behov for at supplere din ansøgning med yderligere dokumentation, kan det tage op til 6 måneder, før din sag er behandlet.
  • Bliver du godkendt til Tidlig Pension, vil Udbetaling Danmark kontakte dig, tre måneder før du kan starte udbetaling af Tidlig Pension. Du vil modtage et brev, hvor du kan se oplysninger om dine pensionsordninger og en vejledende beregning af din ydelse.
  • HUSK: For at få ret til ydelsen, skal du have en tilknytning til arbejdsmarkedet (beskæftigelse eller medlem af a-kasse) i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter på tidlig pension.

Relaterede artikler


Tidlig Pension

Malerforbundet: Den stigende pensionsalder rammer malerne hårdt

Der er kommet nye anbefalinger om danskernes pensionsalder. Men Den stigende pensionsalder er stadig et stort problem, der kræver seriøse arbejdsmiljø-tiltag og en udvidelse af ‘arne-pensionen’, mener malerforbundet. Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har i dag offentliggjort deres anbefalinger til regeringen og de politiske partier, der stod bag aftalen om seniorpension. Kommissionen, der blev nedsat …


Tidlig Pension

“jeg skal også have en alderdom, som jeg kan nyde”

Det er begyndt at værke i kroppen hos Helle Jørgensen, der glæder sig over, at hun om ét år kan gå på tidlig pension. Hun ser det dog mest som et plaster på såret, for hun føler sig snydt over politikernes forringelser af efterlønnen. ”Når jeg går og spartler i de høje lejligheder inde i …


Politik

Maleren har dobbelt så høj risiko for nedslidning sammenlignet med juristen

Vrid i ryggen, tunge løft, armene over hovedhøjde og gentagne bevægelser er hver dag med til at belaste malerens krop. Nu fastslår ny undersøgelse, at malerjobbet er det mest fysisk krævende job i Danmark. Er du malersvend, har du dobbelt så høj risiko som juristen for at ende med en langtidssygemelding som følge af jobbets …


Arbejdsmiljø

Ny undersøgelse: Maleren har det mest fysisk krævende job

Den store forskel på fysiske krav i arbejdslivet kalder på en mere retfærdig og realistisk tilbagetrækningsalder, mener Malerforbundet. Malerne er den jobgruppe, der har flest fysiske krav i deres arbejde, fastslår det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, NFA. Her har forskere i en ny, stor undersøgelse blandt 69.117 arbejdstagere på tværs af Danmark kortlagt hvor store …