Arbejdsmiljø | 08. marts 2022

Ny aftale på plads: Sådan skal seksuel chikane forebygges

Regeringen har sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal blive bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane, og det kræver en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en række initiativer, der kan understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladsen. Reglerne tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, og det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Med trepartsaftalen sættes der ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver lovændringer. Regeringen vil derfor forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier.

Udbredt i malerfaget

Forbundsformand Tonny Olsen ser gode takter i trepartsaftalen:

– Hvis vi for alvor skal sætte en stopper for krænkelser og seksuel chikane, så kræver det en kulturforandring. Og her er det altafgørende, at arbejdsgiverne forstår, at de er ansvarlige for at sikre et sundt arbejdsmiljø. I Malerforbundet har vi kørt en del alvorlige sager, hvor medlemmer er blevet udsat for krænkelser, og vi vil fortsætte med at komme efter de mestre, der ikke lever op til deres ansvar. Men det allerbedste for alle ville jo være, at vi slet ikke når dertil, at nogen bliver krænket. Og det kræver forebyggelse, understreger Tonny Olsen.

I Malerforbundet har der de seneste år været et særlig skarpt fokus på sexchikane og krænkelser. En medlemsundersøgelser viser, at 39 % af medlemmerne har været udsat for sexisme eller seksuel chikane i deres arbejdsliv. Malerforbundet arbejder på at gøre arbejdsgivernes opmærksomme på deres ansvar og sætte større fokus på krænkelser og det psykiske arbejdsmiljø i APV’erne. Derudover bliver Malerforbundets tillidsvalgte klædt ekstra godt på til at håndtere sager, hvor kolleger udsættes for krænkelser, og i samarbejde med Malerforbundets elevorganisation, MFD Ungdom, udarbejdes der handlingsplaner for, hvordan arbejdsgiverne i højere grad kan forebygge krænkelser og sikre et sundt arbejdsmiljø.

Online-debat 8. marts

Tonny Olsen deltager i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts i et online-arrangement, hvor andre forbundsformænd, Dansk Arbejdsgiverforening og ligestillingsministeren vil debattere forebyggelse af seksuel chikane. Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der står bag online-arrangementet – Du kan se med live på Facebook via dette link.


Relaterede artikler


PensionDanmark

Har du mange sygedage? Få hjælp her

Har du været syg i lang tid, eller har du problemer med helbredet, der giver dig meget sygefravær? Så kan det være en god ide at kontakte PensionDanmarks sundhedsteam. Sundhedsteamet er en del af din sundhedsordning i PensionDanmark. Teamet består af 18 erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, der er klar til at hjælpe ved telefonerne. Her …


Malerfaget

Flügger bliver miljørigtig

Flügger udfaser deres mest populære malingserie og styrker miljøprofilen De fleste har sikkert en malerspand stående i kælderen med det ikoniske røde låg og navnet Flutex printet hen ad siden. Men snart er det slut, for Flügger er i gang med deres hidtil største produktændring. For at imødekomme stadigt skærpede miljøkrav har Flügger valgt at …


Arbejdsmiljø

Grænseværdi for asbest skærpes

Fra 1. januar 2022 bliver grænseværdien for asbest i Danmark sat markant ned. Dermed bliver grænseværdien herhjemme blandt de laveste i EU. Det meddeler Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.   Her fremgår det, at en ny grænseværdi for asbest vil gælde efter nytår på de danske arbejdspladser. Grænseværdien for asbest går fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 …


Podcast

Ny podcast: Historien om Malerrapporten

Kampen for et bedre arbejdsmiljø Malerrapporten er en podcast i tre afsnit om, hvordan man i 1970erne opdagede de skadelige virkninger af maling, baseret på opløsningsmidler – et fænomen kendt som Malerhjerne. I denne serie får du via interviews indblik i, hvordan danske malere led under disse skader, og hvordan kampen for et mere sikkert …