Hvordan er feriereglerne for lærlinge?

Har du svært ved at finde rundt i feriereglerne for lærlinge, så husk, at du altid kan kontakte din afdeling. De står klar til at svare på dine spørgsmål.

Hvor meget?

Alle lærlinge har ret til 5 ugers ferie i et ferieår. Ud af de 5 uger har du ret til at afholde 3 uger i en sammenhængende ferieperiode. De resterende 2 ugers ferie kan du placere frit resten af ferieåret/ferieafholdelsesperioden.

Din arbejdsgiver kan med mindst 3 måneders varsel kollektivt ferielukke virksomheden i sommerferieperioden. Og med mindst en måneds varsel mellem jul og nytår. Holder virksomheden ikke kollektivt ferielukket, kan du som lærling varsle din hovedferie med 3 måneders varsel eller resterende ferie over for virksomheden en måned forud. Det er altid en god idé at være i god tid og indgive dit ferieønske skriftligt. For eksempel på ugesedlen.

Din arbejdsgiver kan i særlige tilfælde forlange ferien afholdt på et senere tidspunkt, samt at du gemmer en uges ferie til perioden mellem jul og nytår.

Løn under ferie?

Er dit ansættelsesforhold begyndt i perioden fra den 1. september til den 31. oktober, har du jf. overenskomsten ret til betalt ferie i 5 uger i indeværende ferieår, og den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Eksempel: 

Er du startet den 1. oktober 2020, har du ret til fem ugers betalt ferie, som skal holdes i perioden fra 1. oktober 2020 til 31. december 2021.

Derudover har du ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022, som er første hele ferieafholdelsesperiode. 

Endelig har du ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2022 til 31. december 2023, som er anden hele ferieafholdelsesperiode.

Er dit ansættelsesforhold begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du jf. overenskomsten ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferien i indeværende ferieår.

Eksempel: 

Er du startet den 1. december 2020, har du ret til tre ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden den 1. maj til den 30. september 2021 og op til fem dages betalt ferie, hvis virksomheden holder virksomhedslukket før hovedferieperioden, dvs. fra den 1. december 2020 til den 30. april 2021.

Derudover har du ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022, som er første hele ferieafholdelsesperiode. 

Endelig har du ret til betalt ferie i fem uger i perioden fra den 1. september 2022 til 31. december 2023, som er anden hele ferieafholdelsesperiode.

Er dit ansættelsesforhold begyndt i perioden mellem 1. juli til 31. august, har du først ret til betalt ferie i den første hele ferieafholdelsesperiode, som begynder 1. september.

Hvis du ønsker at holde ferie før den 1. september, kan dette enten ske ved at bruge optjent ferie, ellers ved at holde ferie uden løn.

Tillæg

I henhold til ferieloven har du ret til ferie med løn + 1 % af lønnen i tillæg. Ferietillægget udbetales samtidig med, at du begynder din ferieafholdelse, eller sammen med din løn for maj eller august.

Det kan være svært at forstå, men husk, at du altid kan få råd og vejledning i din fagforening.

Feriefridage

Lærlinge  har ret til 5 feriefridage med fuld løn i første og andet hele ferieår.

Er uddannelsesaftalen indgået inden 1. juli, har du ret til 5 feriefridage i indeværende ferieår. Er uddannelsesaftalen indgået efter den 2. juli har du alene ret til løn på feriefridage fra den efterfølgende 2. januar.

Overenskomstmæssige fridage og søgnehelligdage

Lærlinge har altid ret til fuld løn på årets fri- og søgnehelligdage, når dagene falder på normale hverdage. Det vil sige: mandag til fredag. I skemaet kan du se, hvordan fri- og søgnehelligdagene er for de tre forskellige fag.

Søgnehellig- og feriefridag ved uddannelsens afslutning

Autolakerere har i modsætning til bygningsmaler/skiltetekniker-elever ret til at få udbetalt ikke afholdte feriefridage, når de afslutter deres uddannelse. Bygningsmaler og skiltetekniker-elever optjener SH hele 4. lønperiode til brug for første svendeår.

Autolakerere begynder først optjeningen efter endt uddannelse, men kan i første svendeår altid få udbetalt på SH dage, uanset der er optjent nok SH eller ej.

Ferieopsparing ved skift af lærested eller udlæring

Når du afslutter din uddannelsesaftale, skal der altid udarbejdes en beregning af din restferie og udstedes et bevis for din ferieopsparing for det ferieår, hvori aftalen ophører.

Ferieregler for SKP-elever

Der findes særlige ferieregler for SKP-elever. Kontakt din lokale afdeling eller en repræsentant fra MFD Ungdom på din skole for at høre mere om dine rettigheder.