OK23 | 10. marts 2023

Afgørende forhandlinger er i gang

Malerforbundets forhandlingsudvalg tog fredag formiddag hul på de afgørende overenskomstforhandlinger med Danske Malermestre. Der er lagt op til vanskelige forhandlinger, som er sat til at vare hele weekenden.

Forhandlerne er forberedte til fingerspidserne og klar til hårde forhandlinger om en ny overenskomst med Danske Malermestre. Den aktuelle økonomiske krise med stigende priser og usikre fremtidsudsigter gør, at der er spået om ekstraordinært vanskelige forhandlinger.

Med en inflation på 7,6 procent er der en klar forventning fra Malerforbundets forhandlere om, at lønnen til bygningsmalerne skal have et nøk opad. På den anden side af forhandlingsbordet sidder malermestrene og er tilbageholdende på grund af en usikker økonomi og uvished om de fremtidige ordrebøger. Dét og meget andet, skal der forhandles om og målet er at nå i hus med en god og ansvarlig overenskomst.

Det starter og slutter hos medlemmerne

De sidste måneder har der været indledende forhandlinger og udveksling af krav med arbejdsgiverorganisationerne. Kravene udspringer af de ønsker og prioriteringer, der er kommet fra medlemmer og lokalafdelinger. Derfor er det med afsæt i medlemmernes ønsker, der bliver forhandlet. Når der er indgået aftaler (også kaldet forlig) på alle overenskomstområderne, får medlemmerne mulighed for at stemme ja eller nej til aftalerne på deres område i den såkaldte urafstemning. Her er det flertallet af lønmodtagerne i samtlige FH-forbund på det private område, der afgør om de nye overenskomster bliver vedtaget eller forkastet.

Hvad sker der hvis der ikke kan indgås en aftale?

Lykkes det ikke parterne på egen hånd at blive enige om en aftale, fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Her vil Forligsmanden forsøge at få parterne til at blive enige om en aftale. Kan dette heller ikke lade sig gøre, vil bygningsmalerområdet blive ’samlet op’ af forligsmandens mæglingsskitse. Det er et aftaleudkast, som Forligsmanden fastsætter, og som indeholder de satser, der er aftalt på de øvrige områder. Dog vil de forbedringer af prislisten, der evt er blevet forhandlet på malerområdet ikke være med i mæglingsskitsen.

Indgår man ikke et forlig med arbejdsgiverne, er man via sammenkædningen sikret løft af på mindstebetalingssatsen som aftalt i industriforliget, men altså ikke evt. stigninger på prislisten.

Næstformand Rasmus Juul på vej til forhandlinger

De forhandler på dine vegne

Malerforbundets forhandlingsudvalg er repræsenteret af forbundets daglige ledelse samt lokalafdelinger:

Kim Petersen – Forbundssekretær
Jesper Carl – Forbundssekretær
Rasmus Juul – Næstformand
Tonny Olsen- Formand
René Jensen – Hovedkasserer
Michelle Frese – Storkøbenhavn
Claus Melgaard – Midtjylland
Claus Jensen – Sjælland
Dan Offenbach Møller – Fyn-Jyllandssyd
Thomas Lang – Øst/Vest
Jesper Ettrup – Nordjylland
Ivan Hansen – Opmåler
Henrik Andreasen – Opmåler

Opbakning fra medlemmer fra hele landet til forhandlingsudvalget.

Del:

Relaterede artikler


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …


OK23

Forhandlinger med DI Malersektionen er indstillet

Tirsdag aften valgte forhandlerne at afbryde de igangværende overenskomstforhandlinger med DI Malersektionen. Parterne kunne på enkelte punkter ikke nå til enighed, og derfor valgte de at gå hver til sit. Malerforbundet har nu anmodet om, at forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen med forligsmandens bistand. ”Det er klart, at vi på ingen måde vil gå med til …