OK23 | 10. marts 2023

Afgørende forhandlinger er i gang

Malerforbundets forhandlingsudvalg tog fredag formiddag hul på de afgørende overenskomstforhandlinger med Danske Malermestre. Der er lagt op til vanskelige forhandlinger, som er sat til at vare hele weekenden.

Forhandlerne er forberedte til fingerspidserne og klar til hårde forhandlinger om en ny overenskomst med Danske Malermestre. Den aktuelle økonomiske krise med stigende priser og usikre fremtidsudsigter gør, at der er spået om ekstraordinært vanskelige forhandlinger.

Med en inflation på 7,6 procent er der en klar forventning fra Malerforbundets forhandlere om, at lønnen til bygningsmalerne skal have et nøk opad. På den anden side af forhandlingsbordet sidder malermestrene og er tilbageholdende på grund af en usikker økonomi og uvished om de fremtidige ordrebøger. Dét og meget andet, skal der forhandles om og målet er at nå i hus med en god og ansvarlig overenskomst.

Det starter og slutter hos medlemmerne

De sidste måneder har der været indledende forhandlinger og udveksling af krav med arbejdsgiverorganisationerne. Kravene udspringer af de ønsker og prioriteringer, der er kommet fra medlemmer og lokalafdelinger. Derfor er det med afsæt i medlemmernes ønsker, der bliver forhandlet. Når der er indgået aftaler (også kaldet forlig) på alle overenskomstområderne, får medlemmerne mulighed for at stemme ja eller nej til aftalerne på deres område i den såkaldte urafstemning. Her er det flertallet af lønmodtagerne i samtlige FH-forbund på det private område, der afgør om de nye overenskomster bliver vedtaget eller forkastet.

Hvad sker der hvis der ikke kan indgås en aftale?

Lykkes det ikke parterne på egen hånd at blive enige om en aftale, fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Her vil Forligsmanden forsøge at få parterne til at blive enige om en aftale. Kan dette heller ikke lade sig gøre, vil bygningsmalerområdet blive ’samlet op’ af forligsmandens mæglingsskitse. Det er et aftaleudkast, som Forligsmanden fastsætter, og som indeholder de satser, der er aftalt på de øvrige områder. Dog vil de forbedringer af prislisten, der evt er blevet forhandlet på malerområdet ikke være med i mæglingsskitsen.

Indgår man ikke et forlig med arbejdsgiverne, er man via sammenkædningen sikret løft af på mindstebetalingssatsen som aftalt i industriforliget, men altså ikke evt. stigninger på prislisten.

Næstformand Rasmus Juul på vej til forhandlinger

De forhandler på dine vegne

Malerforbundets forhandlingsudvalg er repræsenteret af forbundets daglige ledelse samt lokalafdelinger:

Kim Petersen – Forbundssekretær
Jesper Carl – Forbundssekretær
Rasmus Juul – Næstformand
Tonny Olsen- Formand
René Jensen – Hovedkasserer
Michelle Frese – Storkøbenhavn
Claus Melgaard – Midtjylland
Claus Jensen – Sjælland
Dan Offenbach Møller – Fyn-Jyllandssyd
Thomas Lang – Øst/Vest
Jesper Ettrup – Nordjylland
Ivan Hansen – Opmåler
Henrik Andreasen – Opmåler

Opbakning fra medlemmer fra hele landet til forhandlingsudvalget.

Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …