Overenskomst | 07. juli 2023

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide.

“Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores medlemmer, der arbejder i de kooperative virksomheder, nu kan se frem til lønstigninger og en række andre gode forbedringer”, siger forbundsformand Tonny Olsen.

Han kunne onsdag underskrive den nye aftale med Kooperationen sammen med adm. direktør i Kooperationen, Susanne Westhausen.

Omkring 300 medlemmer af Malerforbundet er ansat i en kooperativ malervirksomhed under Kooperationen, der er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Overenskomsten er en overbygning på overenskomsten med Danske Malermestre. Det vil sige, at langt de fleste satsstigninger mv. fra overenskomsten med Danske Malermestre også gælder for ansatte på Kooperationens overenskomst.

Hovedelementerne i den nye overenskomst er blandt andet:

  • Akkordudbetalingen forhøjes til 150 kr. pr. time pr. 1. august 2023
  • Lærlingeoverskuddet forhøjes til 80% pr. 1.7.2023
  • Styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle
  • Varslingsregler om graviditet og barsel ændres sådan, at der ikke længere er en frist, der ved manglende overholdelse forhindrer den gravide i at få suppleret dagpengeydelsen til fuld løn.
  • Seks ugers efteruddannelse til gravide
  • Nye regler for opmåling af standardregninger.
  • Der nedsættes et udvalg, der med inddragelse af tillidsvalgte og arbejdsgiverrepræsentanter udarbejder konkrete løsningsforslag til, hvordan man med forskellige tiltag kan forebygge MSB (muskel- og skeletbesvær).

Hele aftalen er nu ved at blive samlet og vil snarest udkomme på tryk og i en digital udgave.


Del:

Relaterede artikler


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …