OK23 | 17. marts 2023

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen.

Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen.

Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og arbejdsgiverne krævede, at der blev skåret ned på stigningerne til SH-betalingen og pensionen. Krav, som Malerforbundets forhandlere nægtede at gå med til.

 I Forligsmandens hus lykkedes det til dog til sidst at blive enige om en aftale, begge parter kunne se sig i.

”Det har været lange, seje forhandlinger. Men vi har været ekstra godt forberedte, og samarbejdet rigtig godt internt i forhandlingsudvalget. Jeg er godt tilfreds med, at det lykkedes os at indgå en aftale og det er jo endt med et ret godt resultat,” siger formand for Malerforbundet Tonny Olsen.

Hovedelementer i den nye, 2-årige aftale med DI Malersektionen (DIO III)

 • Prislisten stiger med 10,4% i perioden.
 • Mindsteløn- og satser stiger med 9 kroner i overenskomstperioden.
 • Satser for graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov ensrettes og fastsættes til 182,50 kroner i timen. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.
 • Gravide får mulighed for 6 ugers uddannelse med løn før graviditetsorloven, også selvom de ikke har optjent ugerne endnu.
 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.
 • Arbejdsgiver indbetaler 2 % mere til pensionen. Medarbejderes betaler 2 % mindre.
 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.
 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2 med den dertil højere sats.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • Alm. lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.
 • Barselsorloven forlænges med fire uger med løn.

Protokollerne blev underskrevet fredag, og nu er det op til medlemmerne at tage stilling til aftalen. Det sker inden længe ved den store urafstemning, hvor lønmodtagere i den private sektor får mulighed for ar stemme ja eller nej til de nye overenskomstaftaler.

Tonny Olsen kunne fredag underskrive protokollatener sammen med Tina Lind-Larsen, der er personalejuridisk chef i Dansk Industri.

Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …