OK23 | 31. marts 2023

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse:

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt?

”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle mindstesatser. Men malersvendens individuelle løn forhandles lokalt ude i firmaerne. Det anslås, at en tredjedel af lønnen kommer af overenskomsten, mens to tredjedele kommer fra de lokale forhandlinger.

De lokale lønforhandlinger sker løbende og det kan enten være malersvenden, der selv aftaler lønnen med mester, men det kan også være kollektive aftaler via firmaklubben, og det er ofte tillidsrepræsentanten, der hjælper med forhandlingerne.”

Hvad får timelønnede ud af den nye overenskomst?

”En hel del, faktisk! For det første er der jo SH-stigninger på 1,8 procent, arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 2%, flere stigninger på barsels-, forældre- og orlovssatser og generelle stigninger på mindstesatser på 9 kroner. Men derudover har vi aftalt, at prislisten stiger i alt 7,9 procent i overenskomsten med Danske Malermestre, og med DI Malersektionen med i alt 10,4 procent. Og det kommer til at have stor betydning, når de timelønnede skal forhandle lokalt, da stigninger på prislisten har en afsmittende effekt på timelønnen.”

Hvordan kan du være sikker på, at der kommer til at komme lønstigninger lokalt?

”Jeg ved, at mange kan have sin tvivl, da vi tidligere har set at mestrene har været for nærige i de lokale lønforhandlinger. Derfor har vi i denne aftale gjort meget ud at sikre, at arbejdsgiverne de næste år vil forhandle med medarbejderne på fair vis. Med andre ord, så har arbejdsgiverne forpligtiget sig til at indgå i reelle lønforhandlinger.”

Hvad hvis mester ikke giver lønstigninger ude lokalt?

”Så kommer de til at stå til regnskab for det med os. For selvom vi ikke kan spå om fremtiden, så har vi en klar forventning om, at der både bliver forhandlet og indgået fair lønaftaler. Medlemmers løn er blevet udhulet af en inflation, der er stukket helt af sidste år, hvor lønstigningerne ikke har matchet prisstigningerne. Generelt er der et reallønsefterslæb fra 2022. Det hul skal vi have lukket, og det har også været vores hensigt med de nye aftaler.”

Du har selv påpeget, at det før har haltet bagud med de lokale lønforhandlinger, hvorfor tror du at det vil være anderledes de næste to år?

”Vi har aftalt, at tillidsrepræsentantens rolle bliver styrket i forhold til lokalforhandlinger. Blandt andet ved at anmode om at få indblik i mesters regnskaber og ordrebøger. Der kommer til at være et betydeligt fokus på lokalforhandlinger, og der bliver blandt andet sat gang i et udvalgsarbejde, der skal sætte gang i de her lokalforhandlinger og give nogle gode værktøjer, som medlemmer og tillidsrepræsentanter aktivt kan bruge. Og som nævnt har arbejdsgiverne erklæret, at der skal foregå reelle forhandlinger. Men hvis vi skal holde mestrene op på deres del af aftalen, så skal vi som fagforbund jo også selv aktivt gøre en større indsats for at få det til at ske lokalt. Vi skal i højere grad hjælpe medlemmerne med de her forhandlinger. Det kommer vi også til. ”

Tror du på, at den lokale løndannelse vil blive styrket fremover?

”Ja. Og hvis de nye overenskomstaftaler bliver stemt igennem, står vi med nogle supergode redskaber og et godt udgangspunkt. Vi skal jo huske på, at jo vi altid har haft denne tradition for lokal løndannelse. Og alle steder, hvor der tjenes mere end mindstesatserne er jo udtryk for, at der er foregået en forhandling om lønnen. Når det er sagt, er det er i alles interesse at systemet fungerer optimalt. Det skal helt klart styrkes. Og vi skal samtidigt passe på med ikke at tale systemet og vores forhandlingsposition helt ned under gulvbrædderne. Det sender jo et taktisk dumt signal til arbejdsgiverne om, at vi ikke forventer noget lokalt, hvilket er forkert. For vi forventer rigtig meget!”

Læs mere om OK-aftalerne og afstemningen her


Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …