OK23 | 19. februar 2023

Aftale om industri-forlig er på plads

OK23
Lyt til artiklen her

’Gennembrudsforliget’ er på plads. Nu går overenskomstforhandlingerne for alvor i gang på øvrige områder.

Efter svære forhandlinger mellem CO Industri og Dansk Industri er der søndag endelig landet et forlig på industriens område. Aftalen gælder for medlemmer, der er ansat i industrien. Derudover har det stor betydningen for alle andre lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Det såkaldte ’gennembrudsforlig’ sætter nemlig rammerne for de øvrige overenskomstforhandlinger på det private område – Herunder Malerforbundets forhandlinger med arbejdsgiverorganisationerne.

Fakta om den nye overenskomst

>De nye overenskomster gælder i to år frem til den 1. marts 2025. De indeholder en lang række forbedringer, bl.a.:

>Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7 til 9 procent i 2024. Det svarer til mere end en månedsløn.

>Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen.

>Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.

>Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger.

>Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere – og styrker dermed den danske model.

>Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.

>Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.

>Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.

>Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 kroner i perioden, og andre satser stiger.

 Fakta om gennembrudsforliget på det private arbejdsmarked

>Det er de konkurrenceudsatte erhverv i industrien, der forhandler først på det private område. Derfor kaldes industriens overenskomster for gennembrudsforliget. De sætter den økonomiske ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles. Det sikrer, at danske virksomheder bevarer deres konkurrenceevne over for udlandet, så vi bevarer indtjening og job i Danmark.

>De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere.

Hvad nu?

De økonomiske rammer er sat, og nu er det op til Malerforbundet og de øvrige forbund at forhandle med arbejdsgiverne inden for de fastlagte rammer.


Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …