OK23 | 19. februar 2023

Aftale om industri-forlig er på plads

OK23
Lyt til artiklen her

’Gennembrudsforliget’ er på plads. Nu går overenskomstforhandlingerne for alvor i gang på øvrige områder.

Efter svære forhandlinger mellem CO Industri og Dansk Industri er der søndag endelig landet et forlig på industriens område. Aftalen gælder for medlemmer, der er ansat i industrien. Derudover har det stor betydningen for alle andre lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Det såkaldte ’gennembrudsforlig’ sætter nemlig rammerne for de øvrige overenskomstforhandlinger på det private område – Herunder Malerforbundets forhandlinger med arbejdsgiverorganisationerne.

Fakta om den nye overenskomst

>De nye overenskomster gælder i to år frem til den 1. marts 2025. De indeholder en lang række forbedringer, bl.a.:

>Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7 til 9 procent i 2024. Det svarer til mere end en månedsløn.

>Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen.

>Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.

>Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger.

>Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere – og styrker dermed den danske model.

>Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.

>Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.

>Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.

>Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 kroner i perioden, og andre satser stiger.

 Fakta om gennembrudsforliget på det private arbejdsmarked

>Det er de konkurrenceudsatte erhverv i industrien, der forhandler først på det private område. Derfor kaldes industriens overenskomster for gennembrudsforliget. De sætter den økonomiske ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles. Det sikrer, at danske virksomheder bevarer deres konkurrenceevne over for udlandet, så vi bevarer indtjening og job i Danmark.

>De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere.

Hvad nu?

De økonomiske rammer er sat, og nu er det op til Malerforbundet og de øvrige forbund at forhandle med arbejdsgiverne inden for de fastlagte rammer.


Del:

Relaterede artikler


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …


OK23

Forhandlinger med DI Malersektionen er indstillet

Tirsdag aften valgte forhandlerne at afbryde de igangværende overenskomstforhandlinger med DI Malersektionen. Parterne kunne på enkelte punkter ikke nå til enighed, og derfor valgte de at gå hver til sit. Malerforbundet har nu anmodet om, at forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen med forligsmandens bistand. ”Det er klart, at vi på ingen måde vil gå med til …