OK23 | 12. marts 2023

Gennembrud: Aftale med betydelige lønstigninger er på plads

En ny overenskomstaftale er forhandlet på plads med Danske Malermestre. Den indeholder en række stigninger og forbedringer på blandt andet prisliste, mindstesatser og lærlingelønnen.

Malerforbundet og Danske Malermestre har søndag middag underskrevet et forlig om en ny overenskomst for godt 10.000 lønmodtagere, der arbejder i bygningsmalerfaget. Aftalen kom i hus efter intense forhandlinger, der har stået på siden fredag.

Resultatet sikrer markante lønstigninger til både svende og lærlinge: Prislisten stiger med 7,9 procent, mindstesatsen stiger med 9 kroner, SH-indbetalingen stiger med 1,8 procent, lærlingelønnen stiger og graviditets-og orlovssatserne stiger – Hvis altså aftalen godkendes og stemmes igennem af medlemmerne.

Hovedelementer i den nye aftale

Den nye 2-årige overenskomstaftale betyder blandt andet, at:

Prislisten stiger

 • Der er aftalt en stigning på prislisten på 4 % pr. 1. maj 2023 og en yderligere stigning på 3,9 procent oveni pr. 1. januar 2024.

Satser på barsel- og andre typer for orlov ensrettes og stiger

 • Pr. 1. januar 2024 fastlægges satsen på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov på kr. 182,50. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.

Mindstelønnen stiger

 • Der er aftalt en stigning på 9 kr. på mindstesatserne i overenskomstperioden. Her undtages satserne på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov jf. ovenstående.

SH-indbetaling stiger

 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiver indbetaler mere til pensionen

 • Pensionsbidraget ændres, så arbejdsgiver indbetaler 10% til pensionsopsparingen og medarbejderen 2%. Førhen var fordelingen 8% fra arbejdsgiver og 4 % fra medarbejder.

Værn mod social dumping

 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.

Lønstigninger til lærlinge

 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • Alm. lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

Hvis aftalen stemmes igennem af medlemmerne er overenskomsten gældende med tilbagevendende kraft fra 1. marts 2023, hvor ikke andet er aftalt.

Nu skal aftalen gennemgås af Malerforbundets hovedbestyrelse. Herefter vil protokollaterne offentliggøres.

Og så er det ellers medlemmernes tur til at stemme ja eller nej til aftalen. Det sker i den såkaldte urafstemning, der sættes i gang, når alle forlig på det private område er forhandlet på plads.

Tilfredse forhandlere

Malerforbundets forhandlingsudvalg gik ind til de afgørende forhandlinger fredag med en stærk målsætning om bla. at sikre en aftale med solide lønstigninger til medlemmerne. Søndag blev protokollaterne underskrevet, og forhandlerne er godt tilfredse med resultatet.

”Det er et godt resultat, der er forhandlet hjem. Ved sidste overenskomst fik medlemmerne ikke noget på prislisten. Denne gang får prislisten et flot løft på 7.9%, hvis det bliver stemt igennem. Det vil forhåbentlig få flere til at bruge akkorden, og det vil også få en afsmittende effekt på timelønnen, så alle får et solidt lønløft,” siger faglig sekretær i Malernes Fagforening Midtjylland Claus Melgaard, der er en del af forhandlingsudvalget.

Historisk aftale

Med den nye aftale er der også sikret bedre vilkår for blandt andet gravide og forældre. Satserne er blevet ensrettet efter højeste sats, hvilket betyder at maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov stiger fra 143,75 kroner til max 182,50 kroner i timen. En stigning på 26,96 procent.

”Det er en historist aftale, vi har indgået. Langt de fleste forældre vil i barselsperioden blive dækket med fuld løn med denne aftale, og aftalen sikrer tilmed mere ligeløn til vores kvindelige kollegaer,” lyder det fra Dan Chr. Offenbach Møller, næstformand i Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd.

Han fremhæver desuden, at satser og anciennitet nu ensrettes, hvilket betyder at anciennitetskravene for graviditets-, fædre- og forældreorloven vil blive sat ned fra 9 måneder til 6 måneder.

Løft af bunden

Som et værn mod social dumping er der aftalt et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer på 25 kroner. Ifølge formand for Malernes Fagforening Nordjylland, Jesper Ettrup Rasmussen, gavner det både de danske og udenlandske kollegaer:

”For os i afdeling Nordjylland er det vigtig, vi får løftet bunden af den ene årsag, at vi skal have stoppet den lønforskel, der er mellem vores udenlandske og danske kollegaer. Der er ca. 25.000 udenlandske kollegaer der arbejder i byggebranchen i Danmark, som i den grad har været med til at lave løndumping. Med andre ord, så skal danske håndværkere ikke fravælges, for et billigere udenlandsk alternativ, siger Jesper Ettrup Rasmussen og uddyber:

”Nu vil lønningerne stige med 25 kr. for vores udenlandske kollegaer, der kommer til Danmark i de første 12 måneder, medmindre arbejdsgiveren stiller en passende bolig til rådighed. Og hver gang den udenlandske kollega starter i en ny virksomhed, eller fx. vikarer får fornyet deres kontrakt, starter de 12 måneder forfra. Efter 12 måneders ansættelses opfordrer parterne til, at der bliver lavet reelle lønforhandlinger, så de udenlandske kollegaer løn kan forblive på et højere niveau. Personligt ville jeg gerne have hævet akkordudbetalingen eller lavet et akkordafsavn, men det var simpelthen ikke en mulighed i forhandlingerne, derfor ser jeg der her aftale, som det bedste mulige resultat, siger Jesper Ettrup Rasmussen.

Flere penge til lærlinge

Malerfagets lærlinge er i aftalen sikret væsentlige forbedringer. De nye lærlinge hopper fra 1. juli 2023 direkte ind på gamle lønperiode 2, fra 1, marts 2023 får de 2 procent i særlig lønopsparing og voksenlærlinges løn får også et nøk opad.

”Der er givet historiske lønstigninger til lærlingene i faget, det er godt og vigtigt for os alle,” understreger formand for Malernes Fagforening Øst/Vest, Thomas Lang.

Malerforbundets forhandlingsudvalg har siddet i intense forhandlinger med Danske Malermestre fra fredag formiddag til søndag.

Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …