OK23 | 12. marts 2023

Gennembrud: Aftale med betydelige lønstigninger er på plads

En ny overenskomstaftale er forhandlet på plads med Danske Malermestre. Den indeholder en række stigninger og forbedringer på blandt andet prisliste, mindstesatser og lærlingelønnen.

Malerforbundet og Danske Malermestre har søndag middag underskrevet et forlig om en ny overenskomst for godt 10.000 lønmodtagere, der arbejder i bygningsmalerfaget. Aftalen kom i hus efter intense forhandlinger, der har stået på siden fredag.

Resultatet sikrer markante lønstigninger til både svende og lærlinge: Prislisten stiger med 7,9 procent, mindstesatsen stiger med 9 kroner, SH-indbetalingen stiger med 1,8 procent, lærlingelønnen stiger og graviditets-og orlovssatserne stiger – Hvis altså aftalen godkendes og stemmes igennem af medlemmerne.

Hovedelementer i den nye aftale

Den nye 2-årige overenskomstaftale betyder blandt andet, at:

Prislisten stiger

 • Der er aftalt en stigning på prislisten på 4 % pr. 1. maj 2023 og en yderligere stigning på 3,9 procent oveni pr. 1. januar 2024.

Satser på barsel- og andre typer for orlov ensrettes og stiger

 • Pr. 1. januar 2024 fastlægges satsen på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov på kr. 182,50. Det er en stigning på maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov fra 143,75 kroner til 182,50 kroner i timen. Det gælder for forældre til børn, der er født fra 1. januar 2024.
 • Ancienniteten på alle orlovsområder fastsættes til 6 måneder pr. 1. juli 2023.

Mindstelønnen stiger

 • Der er aftalt en stigning på 9 kr. på mindstesatserne i overenskomstperioden. Her undtages satserne på graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov jf. ovenstående.

SH-indbetaling stiger

 • Den særlige lønopsparing (SH) stiger med 1,8% pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiver indbetaler mere til pensionen

 • Pensionsbidraget ændres, så arbejdsgiver indbetaler 10% til pensionsopsparingen og medarbejderen 2%. Førhen var fordelingen 8% fra arbejdsgiver og 4 % fra medarbejder.

Værn mod social dumping

 • Som et værn mod social dumping indføres et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer, der ikke er fast bosiddende i Danmark på 25 kroner pr. 1. januar 2024.

Lønstigninger til lærlinge

 • Voksenlærlinge får løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.
 • Lærlinge starter fremadrettet på løntrin 2.
 • Ikke afholdt feriefridage udbetales fremadrettet til lærlinge.
 • Fra 1. marts 2024 får lærlinge 2 % i særlig lønopsparing.
 • Alm. lærlinge får en stigning i lønnen på 8% i perioden.

Hvis aftalen stemmes igennem af medlemmerne er overenskomsten gældende med tilbagevendende kraft fra 1. marts 2023, hvor ikke andet er aftalt.

Nu skal aftalen gennemgås af Malerforbundets hovedbestyrelse. Herefter vil protokollaterne offentliggøres.

Og så er det ellers medlemmernes tur til at stemme ja eller nej til aftalen. Det sker i den såkaldte urafstemning, der sættes i gang, når alle forlig på det private område er forhandlet på plads.

Tilfredse forhandlere

Malerforbundets forhandlingsudvalg gik ind til de afgørende forhandlinger fredag med en stærk målsætning om bla. at sikre en aftale med solide lønstigninger til medlemmerne. Søndag blev protokollaterne underskrevet, og forhandlerne er godt tilfredse med resultatet.

”Det er et godt resultat, der er forhandlet hjem. Ved sidste overenskomst fik medlemmerne ikke noget på prislisten. Denne gang får prislisten et flot løft på 7.9%, hvis det bliver stemt igennem. Det vil forhåbentlig få flere til at bruge akkorden, og det vil også få en afsmittende effekt på timelønnen, så alle får et solidt lønløft,” siger faglig sekretær i Malernes Fagforening Midtjylland Claus Melgaard, der er en del af forhandlingsudvalget.

Historisk aftale

Med den nye aftale er der også sikret bedre vilkår for blandt andet gravide og forældre. Satserne er blevet ensrettet efter højeste sats, hvilket betyder at maksimumssatserne for graviditets- fædre- og barselsorlov stiger fra 143,75 kroner til max 182,50 kroner i timen. En stigning på 26,96 procent.

”Det er en historist aftale, vi har indgået. Langt de fleste forældre vil i barselsperioden blive dækket med fuld løn med denne aftale, og aftalen sikrer tilmed mere ligeløn til vores kvindelige kollegaer,” lyder det fra Dan Chr. Offenbach Møller, næstformand i Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd.

Han fremhæver desuden, at satser og anciennitet nu ensrettes, hvilket betyder at anciennitetskravene for graviditets-, fædre- og forældreorloven vil blive sat ned fra 9 måneder til 6 måneder.

Løft af bunden

Som et værn mod social dumping er der aftalt et såkaldt boligtillæg til udenlandske kollegaer på 25 kroner. Ifølge formand for Malernes Fagforening Nordjylland, Jesper Ettrup Rasmussen, gavner det både de danske og udenlandske kollegaer:

”For os i afdeling Nordjylland er det vigtig, vi får løftet bunden af den ene årsag, at vi skal have stoppet den lønforskel, der er mellem vores udenlandske og danske kollegaer. Der er ca. 25.000 udenlandske kollegaer der arbejder i byggebranchen i Danmark, som i den grad har været med til at lave løndumping. Med andre ord, så skal danske håndværkere ikke fravælges, for et billigere udenlandsk alternativ, siger Jesper Ettrup Rasmussen og uddyber:

”Nu vil lønningerne stige med 25 kr. for vores udenlandske kollegaer, der kommer til Danmark i de første 12 måneder, medmindre arbejdsgiveren stiller en passende bolig til rådighed. Og hver gang den udenlandske kollega starter i en ny virksomhed, eller fx. vikarer får fornyet deres kontrakt, starter de 12 måneder forfra. Efter 12 måneders ansættelses opfordrer parterne til, at der bliver lavet reelle lønforhandlinger, så de udenlandske kollegaer løn kan forblive på et højere niveau. Personligt ville jeg gerne have hævet akkordudbetalingen eller lavet et akkordafsavn, men det var simpelthen ikke en mulighed i forhandlingerne, derfor ser jeg der her aftale, som det bedste mulige resultat, siger Jesper Ettrup Rasmussen.

Flere penge til lærlinge

Malerfagets lærlinge er i aftalen sikret væsentlige forbedringer. De nye lærlinge hopper fra 1. juli 2023 direkte ind på gamle lønperiode 2, fra 1, marts 2023 får de 2 procent i særlig lønopsparing og voksenlærlinges løn får også et nøk opad.

”Der er givet historiske lønstigninger til lærlingene i faget, det er godt og vigtigt for os alle,” understreger formand for Malernes Fagforening Øst/Vest, Thomas Lang.

Malerforbundets forhandlingsudvalg har siddet i intense forhandlinger med Danske Malermestre fra fredag formiddag til søndag.

Del:

Relaterede artikler


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …


OK23

Forhandlinger med DI Malersektionen er indstillet

Tirsdag aften valgte forhandlerne at afbryde de igangværende overenskomstforhandlinger med DI Malersektionen. Parterne kunne på enkelte punkter ikke nå til enighed, og derfor valgte de at gå hver til sit. Malerforbundet har nu anmodet om, at forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen med forligsmandens bistand. ”Det er klart, at vi på ingen måde vil gå med til …