OK23 | 16. marts 2023

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale.

Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.

Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale

Mindstelønnen stiger med 9 kroner

  • Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med 4,50 kroner den 1. marts 2024.

Timesatsen på akkordlønnen stiger

  • Timesatsen for akkordarbejde stiger pr. 1. marts 2023 med 4,5 % og pr. 1. marts 2024 med 3,5 %.

Fritvalgskonto stiger med 2 %

Mere i løn til elever

  • Elevlønningerne stiger i gennemsnit med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og igen med 3,5 % pr. 1. marts 2024.
  • Voksenelevlønningerne stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og igen med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2024.
  • Frivalgsbidraget til elever stiger med 2 % pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiveren skal indbetale 2 % mere i pensionsbidrag

  • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivers pensionsbidrag til medarbejderen fra 8 til 10 %
  • Medarbejderens pensionsbidrag sænkes fra 4 til 2 %

Den nye aftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023, hvis altså medlemmerne stemmer den igennem til urafstemningen.

Tilfredse forhandlere: Kim Lasse Petersen og Rene Jensen fra Malerforbundet og Maria Barfoed og Mads Willer Skytte fra Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.
Protokollaterne underskrives.

Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …