OK23 | 16. marts 2023

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale.

Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.

Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale

Mindstelønnen stiger med 9 kroner

  • Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med 4,50 kroner den 1. marts 2024.

Timesatsen på akkordlønnen stiger

  • Timesatsen for akkordarbejde stiger pr. 1. marts 2023 med 4,5 % og pr. 1. marts 2024 med 3,5 %.

Fritvalgskonto stiger med 2 %

Mere i løn til elever

  • Elevlønningerne stiger i gennemsnit med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og igen med 3,5 % pr. 1. marts 2024.
  • Voksenelevlønningerne stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og igen med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2024.
  • Frivalgsbidraget til elever stiger med 2 % pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiveren skal indbetale 2 % mere i pensionsbidrag

  • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivers pensionsbidrag til medarbejderen fra 8 til 10 %
  • Medarbejderens pensionsbidrag sænkes fra 4 til 2 %

Den nye aftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023, hvis altså medlemmerne stemmer den igennem til urafstemningen.

Tilfredse forhandlere: Kim Lasse Petersen og Rene Jensen fra Malerforbundet og Maria Barfoed og Mads Willer Skytte fra Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.
Protokollaterne underskrives.

Del:

Relaterede artikler


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …