OK23 | 16. marts 2023

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale.

Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.

Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale

Mindstelønnen stiger med 9 kroner

  • Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med 4,50 kroner den 1. marts 2024.

Timesatsen på akkordlønnen stiger

  • Timesatsen for akkordarbejde stiger pr. 1. marts 2023 med 4,5 % og pr. 1. marts 2024 med 3,5 %.

Fritvalgskonto stiger med 2 %

Mere i løn til elever

  • Elevlønningerne stiger i gennemsnit med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og igen med 3,5 % pr. 1. marts 2024.
  • Voksenelevlønningerne stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og igen med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2024.
  • Frivalgsbidraget til elever stiger med 2 % pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgiveren skal indbetale 2 % mere i pensionsbidrag

  • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivers pensionsbidrag til medarbejderen fra 8 til 10 %
  • Medarbejderens pensionsbidrag sænkes fra 4 til 2 %

Den nye aftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023, hvis altså medlemmerne stemmer den igennem til urafstemningen.

Tilfredse forhandlere: Kim Lasse Petersen og Rene Jensen fra Malerforbundet og Maria Barfoed og Mads Willer Skytte fra Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening.
Protokollaterne underskrives.

Del:

Relaterede artikler


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …


OK23

Forhandlinger med DI Malersektionen er indstillet

Tirsdag aften valgte forhandlerne at afbryde de igangværende overenskomstforhandlinger med DI Malersektionen. Parterne kunne på enkelte punkter ikke nå til enighed, og derfor valgte de at gå hver til sit. Malerforbundet har nu anmodet om, at forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen med forligsmandens bistand. ”Det er klart, at vi på ingen måde vil gå med til …


OK23

Gennembrud: Aftale med betydelige lønstigninger er på plads

En ny overenskomstaftale er forhandlet på plads med Danske Malermestre. Den indeholder en række stigninger og forbedringer på blandt andet prisliste, mindstesatser og lærlingelønnen. Malerforbundet og Danske Malermestre har søndag middag underskrevet et forlig om en ny overenskomst for godt 10.000 lønmodtagere, der arbejder i bygningsmalerfaget. Aftalen kom i hus efter intense forhandlinger, der har …