OK23 | 04. januar 2023

OK23 er skudt i gang: Svære forhandlinger i sigte

I år skal omkring 600.000 privatansatte have ny overenskomst. Overenskomstforhandlingerne (som vi i år kalder OK23) blev officielt skudt i gang onsdag, da forhandlingerne på industriens område startede. Det er kutyme, at forhandlingerne starter på industriens område og det er typisk den aftale, der kommer først i hus med et såkaldt ’gennembrudsforlig’, der sætter den overordnede økonomiske ramme for de øvrige områder.

På industriens område er det CO Industri, der forhandler på vegne af de ni forbund: Malerforbundet, 3F, Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik og Rør, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund. På den anden side af bordet sidder Dansk Industri (DI), som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Industriens overenskomstforlig fastsætter som oftest de overordnede rammer for Malerforbundet og de øvrige forbunds videre forhandlinger med arbejdsgiverne. Det gælder både det overordnet økonomiske spillerum og dele af indholdet af de nye overenskomster.

I år er der lagt op til historisk vanskelige forhandlinger på grund af den økonomiske situation med inflation og høje prisstigninger. Sådan lyder vurderingen fra eksperter, men også forhandlerne på industriens område varsler om svære forhandlinger:

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at det bliver svært at nå i mål. Og det bliver svært at finde den rigtige balance,” sagde adm. direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl, under et pressemøde onsdag. Han repræsenterer arbejdsgiversiden i industriens forhandlinger.

På lønmodtagersiden sidder blandt andet Claus Jensen som formand for CO-Industri. Han lagde heller ikke skjul på, at det bliver svære forhandlinger.

”Nu står vi med en relativ høj inflation, og derfor er det klart, at vores medlemmer har en forventning til, at vi kommer med et resultat, der i løbet af nogle år kan give en tilbagevending til den købekraft, de har haft tidligere,” sagde Claus Jensen under pressemødet.

Medlemmernes ønsker prioriteres

I Malerforbundet har man længe været i gang med det forberedende arbejde op til forårets overenskomstforhandlinger. Sidste år blev der til de lokale afdelingers generalforsamlinger indsamlet ønsker til overenskomsten. Forhandlingsudvalget, der består af repræsentanter fra alle afdelinger samt daglig ledelse i forbundet, har været i gang med at formulere og prioritere OK23-kravene ud fra medlemmernes ønsker og prioriteringer. Der har allerede været en del møder med arbejdsgiverne, der vanen tro har stillet en række modkrav til overenskomstforhandlingerne. De ønsker blandt andet øget fleksibilitet, mindre overtidsbetaling, nedsættelse af kørepenge, begrænsninger af paragraf 10 og en lempeligere teknologiaftale.

Claus Jensen (formand for Dansk Metal) og Mads Andersen (gruppeformand for Industrigruppen i 3F) varslede svære forhandlinger under pressemødet forud for opstarten af OK23.


Del:

Relaterede artikler


Overenskomst

Ny overenskomst med Kooperationen

Malerforbundet har netop indgået en ny overenskomstaftale med Kooperationen. Aftalen betyder bla. en stigning i akkordudbetalingen, stigning i udbetaling af overskud til lærlinge, merinddragelse af tillidsvalgte og forbedret rettigheder til gravide. “Det er en rigtig god aftale, vi nu har indgået med Kooperationen efter en godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Jeg er glad for, at vores …


OK23

Tines opfordring til kollegaerne: ”Brug din stemme”

Det er vigtigt, at man bruger sin ret til at stemme om den nye overenskomstaftale, mener Tine Larsen. Hun bruger i disse dage mange timer på at ringe rundt til kollegaerne med hjælp og opfordring til at deltage i afstemningen.    Afstemningen til de nye overenskomster i fuld gang. Mange medlemmer har allerede taget stilling …


OK23
Spørgsmål og svar

Hvorfor skal lønnen forhandles lokalt?

Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? Og hvad får timelønnede ud af overenskomsten? Forbundsformand Tonny Olsen svarer på spørgsmål om den lokale løndannelse: Hvorfor skal lønstigninger forhandles lokalt? ”Det er på grund af det lønsystem, vi har. Malerfaget er ligesom 80 procent af det private arbejdsmarked et minimallønsområde. Det betyder, at der i overenskomsterne forhandles nogle …


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …