pressemeddelelse | 07. april 2022

Stigning på prislisten

Historisk aftale mellem Danske Malermestre og Malerforbundet

Danske Malermestre og Malerforbundet har efter flere måneders forhandlinger netop underskrevet en aftale, der blandt andet betyder, at prislisten reguleres med 3,75 procent per 1. oktober 2022.

“Det er en historisk aftale, vi har indgået med arbejdsgiverne. Der er mig bekendt aldrig før lavet en aftale om stigning på prislisten i en periode mellem overenskomstforhandlingerne,” siger formand i Malerforbundet, Tonny Olsen.

Prislisten danner grundlag for akkordlønnen, og hidtil har det været under overenskomstforhandlinger, at der er blevet aftalt stigninger af prislisten.

I aftalen fremgår det, at den netop vedtagne stigning på prislisten ikke står i vejen for, at der forhandles om yderligere stigninger på prislisten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i marts 2023.

Tonny Olsen fremhæver, at prisstigningen er gunstig for både akkordsvende og de timelønnede, da stigningen på prislisten givet vis vil have en afsmittende effekt på timelønnen.

Fastere rammer for arbejdsmiljøsager

Derudover er parterne blevet enige om, at der fremover ikke kan rejses fagretlige sager om brud på arbejdsmiljøloven udelukkende på baggrund af reaktioner fra Arbejdstilsynet. Det er fremadrettet forhold på tidspunktet for en sags opstart, der kan danne grundlag for sagens behandling, fremgår det af det netop vedtagne protokollat. Dog kan reaktioner fra Arbejdstilsynet fortsat bruges som dokumentation i fagretlige sager.

“Danske Malermestre er glade for, at der er indgået aftaler, der tager hånd om arbejdsmiljøet og lønudviklingen indenfor malerfaget. Samtidigt peger forhandlingsresultatet fremad og giver forhåbninger om, at overenskomstforhandlingerne 2023 kan afsluttes succesfuldt,” siger formand hos Danske Malermestre, Per Vangekjær.

Protokollaterne er blevet underskrevet og en stigning på prislisten er nu en realitet. På billedet ses formand for Danske Malermestre, Per Vangekjær (t.v.) og formand for Malerforbundet Tonny Olsen (t.h.)
Forhandlingerne har stået på i flere måneder, og begge parter er tilfredse med resultatet.

Relaterede artikler