OK23 | 20. februar 2023

Industriforlig – Hvad betyder det for os?

Søndag blev der indgået forlig på industriens område. Men hvad betyder det for Malerforbundets overenskomstforhandlinger? Få svar på dine spørgsmål lige her!

Udover at industriaftalen omfatter de godt 200 medlemmer af Malerforbundet, der er ansat i industrien, så har søndagens aftale en væsentlig betydning for Malerforbundets overenskomstforhandlinger med Danske Malermestre, DI Byggeri Malersektionen og ABAF. Læs her hvorfor:

Den økonomiske ramme

Industriens forlig er et såkaldt gennembrudsforlig i overenskomstforhandlingerne på det private område. Forliget sætter den økonomiske ramme Malerforbundets videre forhandlinger.

Det betyder, at den pose penge, der er givet til at forbedre løn- og arbejdsvilkår på industriens område, også sætter rammen for økonomien i aftalerne på de øvrige områder.

Hvorfor sætter industrien rammen?

Overenskomstforhandlinger handler især om økonomi. Og I Danmark har industrien en helt afgørende indflydelse på økonomien. Det hænger sammen med, at vi Danmark hovedsageligt lever af at eksportere til udlandet. Vi har ikke naturlige råstoffer som kul, olie eller jern, vi kan hive op af undergrunden og sælge videre. Vi lever af viden og effektive produktionsprocesser i stedet. Lønomkostninger i industrien er følsomme over for det globale marked, de agerer i. Det er det, arbejdsgiverne kalder for konkurrenceevnen. Den er vigtig for os alle samme, og det er derfor industrien sætter den økonomiske ramme.

Kan vi ikke være ligeglade med konkurrenceevnen i industrien?

Det kan vi desværre ikke. For stiger lønnen voldsomt meget mere i fx byggeriet end i industrien, søger arbejdskraften derhen, og man udvander industriens produktionskapacitet og værdiskabelse til samfundet, hvilket jo er til skade for os alle.

Kan vi så forvente, at Malerforbundets overenskomstaftaler kommer til at ligne industriens?

Ikke helt. Vi kommer ligesom alle andre til at læne os meget op ad den økonomiske ramme. Men selve indholdet i aftalen har vi selv mulighed for at fordele, så de mest muligt imødekommer medlemmernes ønsker og krav.

Det er en svær manøvre, for vil man have mere på et punkt, så må man tilsvarende give noget på et andet.

Får vi også en 2-årig overenskomstaftale?

At industrien har indgået en 2-årig aftale, betyder at de øvrige overenskomstaftaler på det private område sandsynligvis også vil være gældende i 2 år.

Det betyder, at der igen skal forhandles overenskomster i 2025.

Industriens forlig gav 2 procent ekstra på frivalgskontoen – hvad kan vi bruge det til?

Vi har i malerfaget ikke en fritvalgskonto, men de procenter, der er kommet kan overføres til vores SH-betaling og dermed fordeles på påskeraten, juleraten og feriefridagene. Men de kan også bruges på at løfte andre områder i overenskomsterne.

Hvad mener Malerforbundet om industriens forlig?

”Helt generelt ser industriens forlig fornuftigt ud i lyset af den økonomiske usikkerhed, vi står i,” lyder det fra forbundsformand Tonny Olsen. Han vil sammen med forhandlingsudvalget nu granske protokollaterne for industriforliget nærmere igennem.

Hvad sker der nu?

Nu er rammerne sat, og overenskomstforhandlingerne på de øvrige områder kan for alvor gå i gang. Med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og prioriteringer vil Malerforbundets forhandlingsudvalg arbejde videre med forhandlingerne med Danske Malermestre, DI Byggeri Malersektionen og ABAF.

Forhandlingsudvalget består af repræsentanter fra alle afdelinger samt forbundets daglige ledelse.

Som medlem vil du få information fra Malerforbundet, når forhandlingerne er slut og det er tid til at stemme om de indgåede overenskomstaftaler – eller en evt. konflikt.

Husk: Hold øje med ’Min Side’ den næste tid. Det er her, du modtager vigtige beskeder fra a-kassen og fagforeningen. Du vil modtage en sms eller mail, når der er ny information til dig. I beskederne står der ‘Forbund/FAK’ som afsender. Så husk, at få tjekket ’Min Side’ så du ikke går glip af vigtig information.


Del:

Relaterede artikler


OK23

Ny aftale med Dansk Industri på plads

Efter lange, seje forhandlinger i Forligsinstitutionen torsdag blev der kort før midnat indgået et forlig med Dansk Industri – Malersektionen. Forhandlingerne om en ny overenskomst med Malersektionen startede tirsdag i Dansk Industri og sluttede sent torsdag i Forligsinstitutionen. Der var flere hårde knaster, der skilte parterne. Blandt andet var der uenigheder om prislistens værdi. Og …


OK23

Ny aftale for autolakererne på plads

Der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til autolakererne med ny overenskomstaftale. Torsdag formiddag blev der indgået en ny overenskomstaftale med Malerforbundet og Dansk Erhverv AutoBranchens Arbejdsgiverforening. Hovedelementerne i den nye aftale 2-årige aftale Mindstelønnen stiger med 9 kroner Mindstebetalingssatser for timelønsarbejde stiger med 4,50 kroner pr. time den 1. marts 2023 og med …


OK23

Forhandlerne klappes ind

Der var skulderklap, røde faner og fuld opbakning foran forligsinstitutionen torsdag eftermiddag. Tirsdag brød forhandlingerne om en ny overenskomst med DI Malersektionen sammen. Torsdag eftermiddag mødtes parterne i Forligsinstitutionen for – med forligsmandens hjælp- at opnå enighed med arbejdsgiverne. Knasterne, der satte en stopper for forhandlingerne tirsdag, handler om prislisten og SH-betalingen. Malerforbundet ønsker at …


OK23

Forhandlinger med DI Malersektionen er indstillet

Tirsdag aften valgte forhandlerne at afbryde de igangværende overenskomstforhandlinger med DI Malersektionen. Parterne kunne på enkelte punkter ikke nå til enighed, og derfor valgte de at gå hver til sit. Malerforbundet har nu anmodet om, at forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen med forligsmandens bistand. ”Det er klart, at vi på ingen måde vil gå med til …